Karolinska Institutets ansökningsportal för stiftelser och fonder

Karolinska Institutet’s application portal for foundations and funds

 
Öppna utlysningar
Open calls
Det finns inga öppna utlysningar./
There are no open calls.
 
Kommande utlysningar
Upcoming calls
Det finns inga kommande utlysningar./
There are no upcoming calls.


Denna ansökningsportal är stängd. KIs stiftelser & fonders utlysningar finns från och med 2017 i KI Prisma. Ansök här.

Besök vår hemsida för att se kommande utlysningar och för mer information om KI stiftelser & fonder. KI stiftelser & fonder.

This application portal is closed. KIs Foundation & Funds calls are available from 2017 at KI Prisma. Apply here.

Visit our website to see the future calls and for more information about KI Foundations & Funds. KI Foundations & Funds.


För frågor och kommentarer kontakta:

Karolinska Institutet
Stiftelser & Fonder

fonder@ki.se

postadress:
Karolinska Institutet
Grants Office
Avd för forskningsstöd
Nobels väg 15A
171 77 Stockholm


©Karolinska Institutet Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen 2012